Lageronderhoud

Lagers worden geproduceerd onder hoge nauwkeurigheidseisen; het tolerantiegebied ligt binnen duizendsten van millimeters (microns) en dus dienen de uiteindelijke toepassingsgebieden ook binnen strikte toleranties te liggen om het lager optimaal te laten presteren.

Denk hierbij aan passingen maar ook aan temperatuur en niet in de laatste plaats de afdichtingen om stof en vuil buiten het lager te houden.

Dit houdt tevens in dat een lager met uiterste zorgvuldigheid behandeld dient te worden, de inbouwomgeving dient correct te zijn, de montage dient vakkundig te geschiedden; de smering dient aangepast- en in overeenstemming te zijn met de toepassing enz.

Kortom, een lager vervangen vraagt om inzicht in de materie en gebruik van de juiste gereedschappen om de werkzaamheden tot een goed einde te brengen voor een optimale levensduur. Een aantal specifieke gereedschappen voor het goed uitvoeren van lageronderhoud hebben wij in onze webshop; kijk bij “Simatool”

Slechte montage

Ongeveer 16% van de lagers die vroegtijdig uitvallen, vallen uit door een onjuiste montagemethode en het niet toepassen van de juiste gereedschappen

Slechte smering

Ongeveer 36% van de lagers die vroegtijdig uitvallen, vallen uit door een onjuiste smeermiddelkeuze en het niet toepassen van de vereiste smeringscondities.

Vervuiling

Ongeveer 14% van de lagers die vroegtijdig uitvallen, vallen uit door vervuilingsproblemen van lager en smeermiddel, veroorzaakt door slechte afdichtingen of onjuiste afdichtingskeuze.

Vermoeiing

Ongeveer 34% van de lagers die vroegtijdig uitvallen, vallen uit door materiaalvermoeiing in het lager als gevolg van steeds wisselende belastingen op het lagerloopbaanoppervlak. Vermoeiing resulteert in uitbrokkeling van materiaal en uitval van het lager.

(Bron: SKF)

Bovenstaande recente cijfers spreken voor zich.

TD-Support , reeds meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van montage en lageronderhoud.

BALANCEREN

Ter plaatse balanceren.

Balanceren van roterende machine-onderdelen ZONDER UITBOUWEN. Dit zoveel mogelijk onder bedrijfsomstandigheden op een tijdstip welke u het beste uitkomt, bijvoorbeeld tijdens een geplande onderhoudsstop of in geval van calamiteiten, op een ander tijdstip.

Onbalans kan ernstige schade aan machines veroorzaken en onbalans zorgt ook voor meer energieverbruik dan noodzakelijk immers, rustig lopende machines verbruiken minder energie en gaan mede door minder storingen langer mee. Onbalans komt voor bij bijv. ventilatoren, riemschijven, koppelingen enz.

Onbalans in roterende onderdelen kan grote invloed op de gehele constructie van de machine hebben; denk aan lagerschade, koppelingschade, afdichtingen en mogelijk scheurvorming in het frame of andere componenten.

Ter plaatse balanceren is vaak dé oplossing, vooral bij grotere machines waarbij het uitbouwen van het onderdeel relatief veel werk is. Wij komen met onze apparatuur naar u toe om het object in zijn eigen ophanging (lagers) en met zijn eigen aandrijving te balanceren; Zo dicht mogelijk bij de dagelijkse gebruiksomstandigheden. Voorwaarde is dat het object meerdere malen aangedreven moet kunnen worden en dat we het object middels een inspectieluik of dergelijke kunnen bereiken voor het aanbrengen van correcties.

Trillingsmetingen

Trillingen aan machines kunnen ontstaan door bijvoorbeeld een defect kogellager of door onbalans.

Een trillingsanalyse kan aan een machine uitgevoerd worden om te bepalen welk onderdeel defect is of welk component (bijv aandrijving) de trilling veroorzaakt. Deze analyses worden gedaan om stilstand van machines te voorkomen. Daartoe zijn wel regelmatige metingen noodzakelijk. Door middel van een trillingsopnemer wordt een trilling op bijvoorbeeld het lager gemeten en opgeslagen in de datacollector. De gemeten trilling geeft de beweging van het gemeten oppervlak aan.

Door middel van een fourieranalyse wordt de golfvorm ontleedt in een aantal sinussen die op een bepaalde frequentie een bepaalde amplitude hebben. Zo wordt de typische trillingsgrafiek met op de horizontale as de frequentie en op de verticale as de amplitude verkregen. Het klassieke spectrum loopt tot een bereik van een 60-70-80 keer het toerental van het bewegende onderdeel. Draait een lager bijvoorbeeld 25 Hz dan zal het spectrum vaak gemeten worden tussen 0 en 2000 Hz.

Foutfrequenties verschijnen als pieken. Door het vergelijken van verschillende metingen in de tijd kan een ‘trend’ optreden in stijgende of dalende foutfrequenties welke kunnen wijzen op een opkomende fout of fouten.

Trillingsanalyses worden voornamelijk uitgevoerd voor het opsporen van o.a.:

• Onbalans

• Lagerconditiebeoordelingen

• Speling of loszittende onderdelen

• Smeringsproblemen

• Slijtagebeeld (bij bijv tandwielkasten)

Wij beschikken over apparatuur om deze werkzaamheden voor u uit te voeren en samen te vatten in duidelijke rapportage, eventueel met vervolgadvies.

Lagerconditie Beoordelingen

Doel van de lagercoditiebeoordelingen is het vaststellen van de nog te verwachten levensduur; regelmatige beoordelingen geven komende defecten tijdig aan en door juiste interpretatie van de meetwaarden kunnen onderhoudsstops tijdig ingepland worden zodat voortijdige stilstand van de machine ten gevolge van lagerschade tot een minimum beperkt kan worden!

Afhankelijk van uw behoefte kunnen wij lagerconditiebeoordelingen als quick-scan uitvoeren met een handheld trillingsmeetapparaat en onder bedrijfsomstandigheden de conditie van de lagers bepalen.

Ook is het met dit meetinstrument mogelijk de smeerconditie te beoordelen.

Van de aldus verkregen informatie stellen wij een rapport op en doen, waar nodig, aanbevelingen voor te nemen maatregelen om de lagers in optimale conditie te brengen / houden.

Vooral op het gebied van (na-)smering kan er mogelijk geoptimaliseerd worden zodat er niet te weinig- maar zeker ook niet teveel gesmeerd wordt! Uiteindelijk kan dit leidden tot een significante KOSTENBESPARING

Indien meer specifieke informatie gewenst wordt, of bij bijv. zeer kritische lagers, maken wij gebruik van onze FAG datacollector teneinde een complete trillingsanalyse te kunnen doen.

Thermografie

Eén van de instrumenten waar wij regelmatig gebruik van maken bij onze inspecties aan o.a. lagers is onze warmtebeeldcamera. Temperatuur van lagers is enorm belangrijk en zegt iets over de gebruiksomstandigheden; daarnaast is een lagertemperatuur van een in bedrijf zijnde machine van belang voor een juiste smeermiddelkeuze!

LASER  UITLIJNEN van machine’s, pompen, aandrijvingen en dergelijke.

Onjuiste uitlijning van machine’s veroorzaken o.a. onnodige trillingen, warmteontwikkeling e.d. en reduceren in belangrijke mate de  levensduur van diverse componenten  zoals bijv. lagers, koppelingen en dergelijke.

Ook voor het UITLIJNEN van V-SNAAROVERBRENGINGEN hebben wij SPECIFIEKE APPARATUUR in huis!

Natuurlijk hebben wij een uitgebreid assortiment RVS vulplaten en kunnen wij voor u eventueel ook

(Machine-) frame’s aanpassen.

Schuiven naar boven