Rotating Equipment Services

BALANCEREN

Ter plaatse balanceren.

Balanceren van roterende machine-onderdelen ZONDER UITBOUWEN. Dit zoveel mogelijk onder bedrijfsomstandigheden op een tijdstip welke u het beste uitkomt, bijvoorbeeld tijdens een geplande onderhoudsstop of in geval van calamiteiten, op een ander tijdstip.

Onbalans kan ernstige schade aan machines veroorzaken en onbalans zorgt ook voor meer energieverbruik dan noodzakelijk immers, rustig lopende machines verbruiken minder energie en gaan mede door minder storingen langer mee. Onbalans komt voor bij bijv. ventilatoren, riemschijven, koppelingen enz.
Onbalans in roterende onderdelen kan grote invloed op de gehele constructie van de machine hebben; denk aan lagerschade, koppelingschade, afdichtingen en mogelijk scheurvorming in het frame of andere componenten.
Ter plaatse balanceren is vaak dé oplossing, vooral bij grotere machines waarbij het uitbouwen van het onderdeel relatief veel werk is. Wij komen met onze apparatuur naar u toe om het object in zijn eigen ophanging (lagers) en met zijn eigen aandrijving te balanceren; Zo dicht mogelijk bij de dagelijkse gebruiksomstandigheden. Voorwaarde is dat het object meerdere malen aangedreven moet kunnen worden en dat we het object middels een inspectieluik of dergelijke kunnen bereiken voor het aanbrengen van correcties.

Trillingsmetingen

Trillingen aan machines kunnen ontstaan door bijvoorbeeld een defect kogellager of door onbalans.
Een trillingsanalyse kan aan een machine uitgevoerd worden om te bepalen welk onderdeel defect is of welk component (bijv aandrijving) de trilling veroorzaakt. Deze analyses worden gedaan om stilstand van machines te voorkomen. Daartoe zijn wel regelmatige metingen noodzakelijk. Door middel van een trillingsopnemer wordt een trilling op bijvoorbeeld het lager gemeten en opgeslagen in de datacollector. De gemeten trilling geeft de beweging van het gemeten oppervlak aan.

Door middel van een fourieranalyse wordt de golfvorm ontleedt in een aantal sinussen die op een bepaalde frequentie een bepaalde amplitude hebben. Zo wordt de typische trillingsgrafiek met op de horizontale as de frequentie en op de verticale as de amplitude verkregen. Het klassieke spectrum loopt tot een bereik van een 60-70-80 keer het toerental van het bewegende onderdeel. Draait een lager bijvoorbeeld 25 Hz dan zal het spectrum vaak gemeten worden tussen 0 en 2000 Hz.

Foutfrequenties verschijnen als pieken. Door het vergelijken van verschillende metingen in de tijd kan een ‘trend’ optreden in stijgende of dalende foutfrequenties welke kunnen wijzen op een opkomende fout of fouten.
Trillingsanalyses worden voornamelijk uitgevoerd voor het opsporen van o.a.:

• Onbalans
• Lagerconditiebeoordelingen
• Speling of loszittende onderdelen
• Smeringsproblemen
• Slijtagebeeld (bij bijv tandwielkasten)

Wij beschikken over apparatuur om deze werkzaamheden voor u uit te voeren en samen te vatten in duidelijke rapportage, eventueel met vervolgadvies.

Lagerconditie Beoordelingen

Doel van de lagercoditiebeoordelingen is het vaststellen van de nog te verwachten levensduur; regelmatige beoordelingen geven komende defecten tijdig aan en door juiste interpretatie van de meetwaarden kunnen onderhoudsstops tijdig ingepland worden zodat voortijdige stilstand van de machine ten gevolge van lagerschade tot een minimum beperkt kan worden!

Afhankelijk van uw behoefte kunnen wij lagerconditiebeoordelingen als quick-scan uitvoeren met een handheld trillingsmeetapparaat en onder bedrijfsomstandigheden de conditie van de lagers bepalen.
Ook is het met dit meetinstrument mogelijk de smeerconditie te beoordelen.
Van de aldus verkregen informatie stellen wij een rapport op en doen, waar nodig, aanbevelingen voor te nemen maatregelen om de lagers in optimale conditie te brengen / houden.
Vooral op het gebied van (na-)smering kan er mogelijk geoptimaliseerd worden zodat er niet te weinig- maar zeker ook niet teveel gesmeerd wordt! Uiteindelijk kan dit leidden tot een significante KOSTENBESPARING

Indien meer specifieke informatie gewenst wordt, of bij bijv. zeer kritische lagers, maken wij gebruik van onze FAG datacollector teneinde een complete trillingsanalyse te kunnen doen.

LASER  UITLIJNEN van machine’s, pompen, aandrijvingen en dergelijke.

Onjuiste uitlijning van machine’s veroorzaken o.a. onnodige trillingen, warmteontwikkeling e.d. en reduceren in
belangrijke mate de  levensduur van diverse componenten  zoals bijv. lagers, koppelingen en dergelijke.
Ook voor het UITLIJNEN van V-SNAAROVERBRENGINGEN hebben wij SPECIFIEKE APPARATUUR in huis!
Natuurlijk hebben wij een uitgebreid assortiment RVS vulplaten en kunnen wij voor u eventueel ook
(Machine-) frame’s aanpassen.

Stuur ons een WhatsApp bericht