Smeertechniek

Smeertechniek is meer dan op gezette tijden een lager van een beetje vet voorzien…. Te weinig smeermiddel is niet goed voor een lager, dat weet iedereen.

Teveel smeermiddel komt de levensduur van een lager ook niet ten goede, nog afgezien van de verspilling van smeermiddel bij over-smering.

De levensduur van een lager is afhankelijk van diverse factoren; naast de werktuigbouwkundige aspecten waarmee rekening gehouden dient te worden is de conditie waaronder een lager in bedrijfssituatie moet presteren mede bepalend voor de keuze van het toe te passen smeermiddel.

Alleen bij een juiste keuze van smeermiddel kan het uiterste rendement verwacht worden en dus toenemende productiviteit en uiteindelijk lagere onderhoudskosten.

Het op de juiste tijd  in de juiste hoeveelheden toedienen van smeermiddel in welke toepassing dan ook heet smeertechniek.

TD-Support is merk-onafhankelijk leverancier van smeertechnische apparatuur; dat heeft als voordeel dat wij bij een specifiek toe te passen (automatisch-) smeersysteem bij vrijwel alle fabrikanten en leveranciers  kunnen zoeken naar de beste oplossing voor de situatie. Indien men merkgebonden is wordt uiteraard uit het eigen assortiment een keuze gemaakt welk misschien niet de beste oplossing blijkt te zijn.

In onze webshop hebben wij een aantal innovatieve en eenvoudige smeersytemen welke direct besteld kunnen worden.

Het spreekt voor zich dat complexere automatische smeersystemen maatwerk zijn en dus onmogelijk in een webshop opgenomen kunnen worden.

Smeertechnisch onderhoud

Goed smeertechnisch onderhoud is een belangrijke schakel voor optimaal en bedrijfszeker functioneren van -kostbare- machines. TD – Support kan uw complete smeertechnisch onderhoud verzorgen.

Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van smeerschema’s, inhoudelijk met smeerlocaties, smeerfrequentie alsmede het aangeven van de productsoort en het adviseren van de smeerhoeveelheid.

Smeerronden en -routes kunnen door ons verwerkt worden in een uitgebreid software programma; Zo heeft u een compleet overzicht van smeertaken; dagelijks-, wekelijks-, maandelijks én de historie.

Naast het smeertechnisch onderhoud bestaat een belangrijk deel van onze werkzaamheden uit het adviseren, ontwerpen, aanleggen en onderhouden van (automatische-) smeersystemen; variërend van het verleggen (eenvoudiger toegankelijk maken) van smeerpunten tot installeren van complete complexe systemen.

De werkzaamheden houden o.a. in het met een hulpmiddel (bijv. vetspuit) van smeermiddel voorzien van smeerpunten, controle en vullen van oliepotten, het bij stilstand van de machine- controleren van oliepeil in bijv. tandwielkasten enz..

Omdat veel werkzaamheden bij stilstaande machine uitgevoerd dienen te worden zijn wij er geheel op ingesteld deze werkzaamheden na gebruikelijke werktijden voor u uit te voeren.

Uiteraard behoort het nemen van periodieke oliemonsters eveneens tot de mogelijkheden. Wij maken hiervoor gebruik van Kuwait Routine Analysis Service (KRAS); van het monster wordt een rapport opgesteld.

Tevens verrichtten wij tijdens deze smeer-ronden indien mogelijk waarnemingen aan de installatie op het gebied van veiligheid, olielekkage, overmatig geluid en trillingen enz.; Eventuele bijzonderheden worden meteen gerapporteerd zodat er op tijd eventuele acties om verdere schade te voorkomen genomen kunnen worden.

Ook het totale beheer van de smeermiddelen opslag kunnen wij voor u verzorgen, eventueel inclusief levering van de benodigde / gewenste smeermiddelen en –gereedschappen en waar materialen ge- of verbruikt worden ontstaat ook afval, ook de afvoer hiervan kunnen wij op milieuverantwoorde wijze voor u verzorgen.

FILTREREN

In de olie zijn na verloop van tijd deeltjes terug te vinden welke vrijgekomen zijn als gevolg van slijtage maar met het blote oog niet of nauwelijks waarneembaar zijn. Wanneer het aantal deeltjes te groot wordt, raakt de olie verzadigd waardoor deze deeltjes de kans krijgen om het slijtageproces te versnellen.

Hydraulische installaties bijvoorbeeld worden geproduceerd met uiterste precisie; vaak enkele duizendsten van millimeters (microns µm ). Vuildeeltjes van 0,5 – 10 µm kunnen al funest zijn voor de goede werking van de installatie.

Natuurlijk, als het goed is zit er wel ergens een (hoofdstroom-)filter tussen maar die zijn ontwikkeld voor vuildeeltjes vanaf ca 15 µm en het zijn juist de deeltjes kleiner dan 15 µm die de meeste slijtage aan o.a. pompen en kleppen veroorzaken.

Ook olie in tandwielkasten dient regelmatig geanalyseerd en eventueel gefilterd te worden omdat in tandwielkasten ook de lagers met dezelfde olie gesmeerd moeten worden; denk u eens in wat bijvoorbeeld staal-, of koperdeeltjes en water met de loopvlakken van een lager kunnen doen!?

Regelmatig filtreren van smeer- en/of  hydrauliekolie geeft een onmiddellijke kostenbesparing, (denk aan aanschaf- en afvoer van olie, tijd benodigd voor verversen enz.) komt de betrouwbaarheid van de apparatuur ten goede, is goed voor het milieu en verlengt in belangrijke mate de levensduur van kostbare uw machines!

Wist u trouwens in dit verband dat als u een nieuw vat olie koopt (bijv. hydrauliekolie) dit waarschijnlijk niet automatisch de reinheid heeft welke u nodig heeft of zou wensen?

Ook voor (hoofdstroom-) filterelementen kunt u bij ons terecht. Door nauwe samenwerking met een leverancier van filters kunnen wij voor vrijwel elk systeem en –elke toepassing een kwalitatief goed en prijsgunstig filter leveren.

Indien u nadere informatie wenst over smeren, smeertechniek,  smeertechnisch onderhoud en / of filtreren maakt u dan geheel vrijblijvend eens een afspraak met een van onze adviseurs.

Schuiven naar boven